Allergimottagning

SPECIALIST INOM ALLERGOLOGI & INVÄRTESMEDICIN

Allergi/överkänslighet med symtom från övre och nedre luftvägar, ögon och hud

Allergi är ett tillstånd som beror på överkänslighet mot vissa ämnen vi kommer i kontakt med. Sådana ämnen kallas för allergener och är vanligen proteiner. De kan finnas i saker vi andas in, får in i ögonen/näsan/huden eller i födoämnen. Allergiliknande reaktioner kan även framkallas av dofter ex parfymer, kall luft. 

Astma och astmaliknande symtom är vanligt. Det är viktigt att patienten får en korrekt diagnos för att få adekvat behandling. Astmaliknande symtom svarar ej alltid på astmamediciner eftersom verkningsmekanismen är annorlunda. 

Besvär från ögon och näsa kan vara säsongsbetonad eller av året-runtkaraktär där mekanismerna kan vara olika varför utredning är av vikt för att få bästa behandling. 

Hudsymtom ex nässelutslag och eksem kan i vissa fall ha allergisk orsak.


Allergi/överkänslighet mot födoämnen 

Födoämnesöverkänslighet är ett komplext och svårt område inom allergologin. Å ena sidan kan det röra sig om ett plågsamt tillstånd med en stor skillnad mellan upplevd och bevisad överkänslighet, medan det å andra sidan kan vara en potentiellt livshotande åkomma. 

Allergi/överkänslighet mot födoämnen utreds genom noggrann sjukhistoria, allergitest (oftast blodprov). I vissa fall eliminerar man ett födoämne för att sedan återintroducera detta för att se om reaktion uppstår. Vanligt är att patienten i onödan undviker en rad viktiga födoämnen varför en utredning kan hjälpa till att förbättra livskvalitén. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, senare års forskning har visat på samband mellan latent födoämnesallergi, intag av värktabletter och fysisk ansträngning.


UTREDNINGSGÅNG

  • Noggrann sjukhistoria 
  • Frågeformulär kan underlätta förståelsen av orsakerna till symtomen
  • Ibland krävs blodprover för analys av allergiantikroppar
  • I vissa fall krävs provokation och elimination för att säkerställa rätt diagnos
  • Kostrådgivning, ev. med hjälp av dietist
  • I förekommande fall kompletteras åtgärderna med läkemedelsbehandling
  • Uppföljning
Dr Ulf Bengtsson
ulf.j.bengtsson@gmail.com 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!