Om Dr Ulf Bengtsson

SPECIALIST INOM ALLERGOLOGI & INVÄRTESMEDICIN


Jag är specialist inom allergologi och invärtesmedicin och har tjänstgjort som överläkare vid Allergisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan början av 1980-talet.

Jag var klar med min doktorsavhandling 1996 som handlade om födoämnesrelaterade mag-tarmbesvär. Min forskning inom olika områden resulterade i att jag blev docent vid Sahlgrenska Akademin.

Som tidigare överläkare på Sahlgrenska har jag förvärvat en omfattande erfarenhet av diagnostik och behandling av allergiska besvär från mag-tarmkanal, övre- och nedre luftvägar samt hud.

I min profession möter jag ofta patienter som misstänker födoämnesallergier/överkänslighet och som har svårt att få kontakt med läkare med speciellt intresse för födoämnesrelaterade symtom.

Idag arbetar jag som allergolog på Vasakliniken i Göteborg men tar även emot patienter i privat regi framför allt genom digitala möten.

Dr Ulf Bengtsson
ulf.j.bengtsson@gmail.com 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!